Duelyst Wiki
Advertisement
Chưa có hình ảnh

Teleport Đưa đơn vị đến vị trí mới.

Giới thiệu[ | ]

Teleport ( dịch chuyển ) là một trong những hiệu ứng kỹ năng của Duelyst. Hiệu ứng dịch chuyển tạo ra biến hóa khôn lường cho thế trận trên sân.

Mô tả[ | ]

  • Hiệu ứng này đưa một đơn vị từ vị trí hiện tại sang một ô trống khác trên sân.
    • Khi thực hiện việc đổi chỗ, đơn vị này được di chuyển tới vị trí của đơn vị kia và ngược lại.

Đặc điểm[ | ]

  • Một số hiệu ứng dịch chuyển đến các vị trí phù hợp với mô tả, nếu vị trí đó không còn trống, hiệu ứng sẽ không xảy ra.
  • Hiệu ứng dịch chuyển không tính là đơn vị đã di chuyển.

Chiến thuật chơi[ | ]

  • Các hiệu ứng dịch chuyển có thể đem lại đột biến trên sân, những đơn vị có hiệu ứng dịch chuyển nổi tiếng như Repulsor Beast có thể ngay lập tức ném một kẻ địch nguy hiểm ra khỏi trận chiến trong 2 hoặc nhiều lượt hơn, giúp bạn có một phương pháp xử lý tạm thời.
  • Tương tự, hiệu ứng dịch chuyển có thể đưa đơn vị vào vị trí dễ dàng bị bạn tiêu diệt, đặc biệt nguy hiểm nếu hiêu ứng dịch chuyển đó sử dụng được trên Tướng địch.
  • Các đơn vị có năng lực Backstab yêu cầu rất ngặt ngèo trong vị trí tấn công, hiệu ứng dịch chuyển giúp bạn dễ dàng đáp ứng yêu cầu đó.
  • Một số Tướng có trang bị mạnh có thể liên tục bị ngáng đường hoặc bị Provoke từ kẻ địch, hiệu ứng dịch chuyển có thể giúp bạn vượt qua các trở ngại đó để tiếp cận các mục tiêu quan trọng.
Advertisement