Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Daemonic Lure
DaemonicLure
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Daemonic Lurephép Basic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Gây 1 sát thương lên một lính địch do bạn chỉ định, sau đó dịch chuyển chúng tới một ô trống bất kỳ trên sân do bạn chỉ định.
    • Hiệu ứng dịch chuyển được ưu tiên so với các năng lực Reaction, có nghĩa là nếu một Earth Sister Taygete bị trúng Daemonic Lure, nó sẽ kích hoạt năng lực gây sát thương của mình tại vị trí mới (sau khi đã bị dịch chuyển) chứ không phải vị trí ban đầu.
    • Đơn vị bị tiêu diệt bởi sát thương từ Daemonic Lure sẽ không còn bị dịch chuyển đi nữa.
Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Daemonic Lure để dịch chuyển đơn vị lính là mối nguy hại tránh xa khỏi bạn hoặc đưa chúng vào vị trí mà bạn dễ dàng xử lý.
  • Với sát thương là 1, Daemonic Lure có thể tiêu diệt ngay đơn vị ít máu nhưng ngoài tầm tấn công của bạn. Ví dụ như các đơn vị có Ranged hay Blast.
  • Một trong những đích đến phổ biến khác của Daemonic Lure là các ô có Shadow Creep.

Thư viện ảnh[ | ]

Daemonic Lure active
Sẵn sàng
Daemonic Lure actionbar
Trong thanh hành động

Daemonic Lure effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Daemonic Lure tốn 1 mana để sử dụng.
  • 0.0.10: Lượng mana cần để sử dụng tăng lên 2.
Advertisement