Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dagger Kiri
DaggerKiri
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 2
Máu 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dagger Kiriđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Celerity: Dagger Kiri có khả năng hành động hai lần trong một lượt.
Chiến thuật[ | ]

  • Các hiệu ứng tăng sức tấn công rất có hiệu quả đối với Dagger Kiri, vì Celerity của Dagger Kiri gia tăng gấp đôi hiệu quả của các năng lực này. Với lượng máu là 8, Dagger Kiri có thể tấn công kép 2 tới 3 lần.
  • Với sức tấn công là 2, Dagger Kiri có thể kết hợp với Inner Focus để ra đòn tấn công bất ngờ. Các năng lực tăng mạnh sức tấn công cũng như dịch chuyển vị trí đều hỗ trợ tốt cho Dagger Kiri. Onyx Jaguar hỗ trợ tốt cho Dagger Kiri vì hai lần di chuyển nghĩa là gấp đôi số chỉ số được tăng lên.

Thư viện ảnh[ | ]

Dagger Kiri idle
Sẵn sàng
Dagger Kiri breathing
Đứng tại chỗ
Dagger Kiri run
Di chuyển
Dagger Kiri attack
Tấn công
Dagger Kiri death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.2: Được tạo ra. Dagger Kiri có chỉ số 4/3. Hình ảnh bài của nó giống với Bluetip Scorpion
  • 0.9: Hình ảnh bài của Dagger Kiri được chuyển qua như hiện tại.
  • 0.10: Thêm hiệu ứng âm thanh.
  • 0.16: Chỉ số đổi thành 2/8.
Advertisement