Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dark Seed
DarkSeed
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dark Seedphép RrarityRare của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Gây một lượng sát thương lên Tướng địch bằng tổng số thẻ có trong thanh hành động của đối phương nhân cho 1.
Chiến thuật[ | ]

  • Số lượng quân bài của đối phương trước khi ra phép này để gây được nhiều sát thương nhất có thể. Chỉ nên dùng nó khi bạn có thế trận ổn định trên sân vì 4 mana không phải là một con số nhỏ, trong khi sát thương gây ra lên Tướng dù lớn nhưng sẽ không mang lại lợi thế về thế trận một cách tức thời.
  • Dark Seed là phép gây sát thương từ xa lên Tướng địch, tương tự như Void Pulse, phép này có thể được sử dụng để phá hủy trang bị của đối phương.

Thư viện ảnh[ | ]

Dark Seed active
Sẵn sàng
Dark Seed actionbar
Trong thanh hành động

Dark Seed effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Dark Seed là bài có độ hiếm CrarityCommon, năng lực là: "Đặt lại chỉ số của một đơn vị lính bất kỳ trên sân thành 10/1."
  • 0.0.20: Được làm lại. Dark Seed có năng lực là: Gây một lượng sát thương lên Tướng địch bằng tổng số thẻ có trong thanh hành động của đối phương nhân cho 1.
  • 0.0.30: Độ hiếm chuyển từ CrarityCommon thành RrarityRare
Advertisement