Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dark Transformation
DarkTransformation
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dark Transformationphép Basic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Dark Transformation lên đơn vị nguy hiểm nhất của đối phương. Vì nó tốn nhiều mana, nên cân nhắc mục tiêu thật kỹ.
  • Dark Transformation hoàn toàn ngăn chặn các Dying Wish triệu hồi như của Fenrir Warmaster hay Draugar Lord.
  • Đơn vị Wraithling được triệu hồi từ Dark Transformation thường sẽ bị kết liễu ngay trong lượt sau đó của đối phương. Ngoài việc ngăn chặn đối phương triệu hồi đơn vị khác nhờ Dying Wish như đã nói ở trên, bạn đừng nên trông mong quá nhiều vào Wraithling này. Cách duy nhất để làm lợi từ nó là biến nó thành mục tiêu cho Ritual Banishing hoặc Darkfire Sacrifice.

Thư viện ảnh[ | ]

Dark Transformation active
Sẵn sàng
Dark Transformation actionbar
Trong thanh hành động

Dark Transformation effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Dark Transformation tốn 5 mana.
  • 0.0.16: Lượng mana cần thiết giảm còn 4.
  • 0.0.25: Lượng mana cần thiết giảm còn 5.
Advertisement