Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Darkfire Sacrifice
DarkfireSacrifice
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Darkfire Sacrificephép RrarityRare của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Tiêu diệt 1 lính đồng minh trên sân, đơn vị kế tiếp mà bạn triệu hồi từ thanh hành động có lượng mana cần thiết giảm đi 2. Hiệu ứng duy trì tới khi bạn triệu hồi một đơn vị lính từ thanh hành động mới chấm dứt.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Darkfire Sacrifice để nhanh chóng triệu hồi đơn vị lính cấp cao vào đầu trận.
  • Đây cũng là một cách để kích hoạt Deathwatch hoặc Dying Wish một cách có chủ ý.
  • Darkfire Sacrifice yêu cầu một đơn vị làm vật hi sinh, đơn vị lý tưởng nhất là Wraithling.
  • Nếu thấy bạn không thể giữ được lính trên sân trong lượt sau của đối phương, hãy dùng luôn Darkfire Sacrifice cho dù trong lượt đó bạn không triệu hồi nữa. Không như Flash Reincarnation, hiệu ứng của Darkfire Sacrifice được bảo lưu từ lượt này tới lượt khác cho tới khi bạn thực hiện việc triệu hồi.

Thư viện ảnh[ | ]

Darkfire Sacrifice active
Sẵn sàng
Darkfire Sacrifice actionbar
Trong thanh hành động

Darkfire Sacrifice effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Darkfire Scarifie có năng lực là: "Tiêu diệt 1 lính đồng minh trên sân, đơn vị kế tiếp mà bạn triệu hồi trong lượt này tốn ít hơn 3 mana."
  • 0.0.22: Giờ Darkfire Scarifie có năng lực là: "Tiêu diệt 1 lính đồng minh trên sân, đơn vị kế tiếp mà bạn triệu hồi tốn ít hơn 2 mana."
Advertisement