Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Darkspine Elemental
DarkspineElemental
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 1
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Darkspine Elementalđơn vị lính RrarityRare của phe Abyssian.

Năng lực[ | ] • Aura: Chừng nào Darkspine Elemental còn tồn tại trên sân - Tăng gấp đôi sát thương mà các Shadow Creep đồng minh gây ra.
  • Các Darkspine Elemental có năng lực nhân dồn, nghĩa là 2 Darkspine Elemental sẽ nhân 4 sát thương, và 3 Darkspine Elemental sẽ nhân 8.


Chiến thuật[ | ]

 • Darkspine Elemental có năng lực chiến thuật, hãy bảo vệ nó an toàn.
 • Nhân đôi sát thương từ 1 thành 2 không quá lớn nhưng rất khó chịu, có thể khiến đối thủ khó chịu và e ngại hơn trong việc đặt chân lên các Shadow Creep.
 • Darkspine Elemental có thể phối hợp với các thẻ có hiệu ứng tạo Shadow Creep ngay dưới chân đối phương, giúp phát huy nhanh tác dụng của nó, ví dụ: Ooz, Sphere of DarknessShadow Nova.
 • Đối phương có thể sẽ hoàn toàn suy nghĩ lại khi có 2 hoặc 3 Darkspine Elemental trên sân, khi đó các Shadow Creep có thể gây ra lượng sát thương cực lớn.

Thư viện ảnh[ | ]

Darkspine Elemental idle
Sẵn sàng
Darkspine Elemental breathing
Đứng tại chỗ
Darkspine Elemental run
Di chuyển
Darkspine Elemental attack
Tấn công
Darkspine Elemental death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.1: Được tạo ra. Darkspine Elemental có chỉ số 0/1, độ hiếm Epic. Năng lực của nó là: Chỉ số tấn công và máu của đơn vị này bằng với số lượng Shadow Creep mà bạn có trên sân.
 • 0.0.10: Được làm lại. Năng lực của Darkspine Elemental là Opening Gambit: Được +2/+2 với mỗi ô Shadow Creep mà bạn có trên sân.
 • 0.0.25: Độ hiếm đổi từ Epic về Rare.
 • Patch 1.71: Được làm lại. Chỉ số tăng lên 1/4. Năng lực: "Tăng gấp đôi sát thương mà các Shadow Creep đồng minh gây ra".
Advertisement