Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Deathblighter
Deathblighter
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 6
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Deathblighterđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Deathblighter được triệu hồi từ thanh hành động - Gây 3 sát thương lên mọi lính địch xung quanh nó.
Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Deathblighter là một dạng Dancing Blades diện rộng, mặc dù có chỉ số yếu hơn hẳn và tốn nhiều hơn 1 mana so với Dancing Blades, Deathblighter lại có tiềm năng gây sát thương rất cao.

Thư viện ảnh[ | ]

Deathblighter idle
Sẵn sàng
Deathblighter breathing
Đứng tại chỗ
Deathblighter run
Di chuyển
Deathblighter attack
Tấn công
Deathblighter death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.27: Được tạo ra.
Advertisement