Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Deathfire Crescendo
DeathfireCrescendo
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Deathfire Crescendophép LrarityLegendary của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Cho 1 lính đồng minh mà bạn chỉ định năng lực Deathwatch: "Với mỗi đơn vị trên sân bị tiêu diệt, đơn vị này được +2/+2."
    • Hiệu ứng: Gathering Shadow.

Chiến thuật[ | ]

  • Nên sử dụng Deathfire Crescendo lên đơn vị đồng minh khi trên sân đấu của bạn còn đơn vị để hi sinh hoặc cùng chết với đơn vị khác của kẻ thù. Bằng cách đó, ngay trong lượt được sử dụng, phép này sẽ tăng rất nhiều chỉ số cho đơn vị được yểm. Thậm chí đơn vị được yểm có thể ra đòn ngay trong lượt.
  • Đơn vị được yểm Deathfire Crescendo sẽ trở thành mục tiêu bị Dispel hoặc tiêu diệt trước nhất, do đó luôn sẵn sàng cho tình huống này.
  • Khi bạn cho một đơn vị có hiệu ứng của Deathfire Crescendo tấn công một kẻ địch khác có sức tấn công bằng hoặc cao hơn lượng máu hiện tại của bạn 1 đơn vị và tiêu diệt được nó, đơn vị có Deathfire Crescendo của bạn vẫn sẽ không chết vì ngay khi đơn vị đối phương bị tiêu diệt, Deathwatch của đơn vị bạn đã được kích hoạt và tăng thêm 2 máu, giúp đơn vị bạn trụ qua được đòn phản công của nó.

Thư viện ảnh[ | ]

Deathfire Crescendo active
Sẵn sàng
Deathfire Crescendo actionbar
Trong thanh hành động

Deathfire Crescendo effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.2: Được tạo ra. Deathfire Crescendo tốn 2 mana, năng lực là: "Mỗi khi đối phương triệu hồi một đơn vị lính, gây 1 sát thương lên Tướng địch và hồi 1 máu cho Tướng bạn.
  • 0.0.9: Lượng mana cần để sử dụng tăng lên 3.
  • 0.0.15: Được làm lại. Deathfire Crescendo có năng lực là: Cho 1 lính đồng minh mà bạn chỉ định năng lực Deathwatch: "Với mỗi đơn vị trên sân bị tiêu diệt, đơn vị này được +2/+2."
Advertisement