Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dioltas
Dioltas
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 5
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dioltasđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Bản thân Dioltas có sức tấn công cao và có thể tấn công Tướng mà vẫn còn sống, vậy nên nó gây áp lực lớn cho đối phương.
  • Tombstone mà Dioltas tạo ra là điều đáng để bận tâm. Trong đa số trường hợp nên chủ động tiêu diệt Dioltas vì nếu để Dioltas tấn công nó sẽ có cơ hội chọn mục tiêu có lợi nhất để phát huy lượng sát thương cao của mình.

Thư viện ảnh[ | ]

Dioltas idle
Sẵn sàng
Dioltas breathing
Đứng tại chỗ
Dioltas run
Di chuyển
Dioltas attack
Tấn công
Dioltas death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.21: Được tạo ra. Dioltas có chỉ số 5/2, tốn 6 mana để triệu hồi.
  • 0.26: Lượng mana cần thiết giảm về 4.
  • Patch 1.63: Chỉ số tăng lên 5/3.
Advertisement