Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Diretide Frenzy
DiretideFrenzy
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Diretide Frenzyphép CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Cho một đơn vị lính đồng minh +1 tấn công, đồng thời cho đơn vị đó năng lực Frenzy.
    • Hiệu ứng: Diretide Strength, Frenzy.Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ nên sử dụng Diretide Frenzy lên đơn vị đã sẵn sàng tấn công. Với Diretide Frenzy bạn sẽ dọn dẹp sân đấu rất nhanh.
  • Diretide Frenzy phối hợp rất tốt với Phalanxar, nhờ vào lượng tấn công khổng lồ của đơn vị này.
  • Bất cứ đơn vị nào được yểm Diretide Frenzy đều trở thành mối nguy hiểm cần bị tiêu diệt của bạn, đừng để chúng có cơ hội tấn công thêm một lần nào nữa.

Thư viện ảnh[ | ]

Diretide Frenzy active
Sẵn sàng
Diretide Frenzy actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Diretide Frenzy tốn 2 mana.
  • Patch 0.61: Mana cần thiết giảm còn 1.
  • Patch 1.63: Mana cần thiết tăng lên 2.
Advertisement