Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Divine Spark
DivineSpark
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Divine Sparkphép CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Rút 2 thẻ lên thanh hành động.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.Chiến thuật[ | ]

  • Một thẻ dùng bổ sung thuần túy, 3 mana không phải là con số lớn, đặc biệt là cuối trận khi bạn thường không dùng hết lượng mana được cấp. Việc có thêm thẻ luôn quý giá vào hầu hết thời điểm.

Thư viện ảnh[ | ]

Divine Spark active
Sẵn sàng
Divine Spark actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement