Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dominate Will
DominateWill
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 7
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dominate Willphép RrarityRare của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Dominate Will chiếm quyền điều khiển một lính địch đứng gần Tướng bạn. Hiệu lực kéo dài vĩnh viễn.

Chiến thuật[ | ]

  • Một trong những thẻ có tiềm năng lật ngược tình thế rất lớn của Vetruvian. Vào thời điểm cuối trận là lúc đối phương tung ra các đơn vị mạnh tốn nhiều mana với mong muốn dồn ép bạn, có thể dùng Dominate Will ngay lập tức cướp lấy chúng, đồng thời lấy đi cả một lượt của đối phương và chuyển thế trận sang cho bạn.
  • Do giá rất cao, chỉ nên dùng Dominate Will lên các đơn vị thật sự mạnh của đối phương.
  • Khi đối đầu với Vetruvian, luôn sẵn sàng cho trường hợp đối phương dùng Dominate Will.
  • Do tầm thực hiện hạn chế, việc tiếp cận mục tiêu để dùng Dominate Will có thể đặt Tướng bạn vào tình thế nguy hiểm.

Thư viện ảnh[ | ]

Dominate Will active
Sẵn sàng
Dominate Will actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement