Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Draining Wave
DrainingWave
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Draining Wavephép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Gây 4 sát thương lên 1 đơn vị lính và Tướng bạn.

    - Mục tiêu: Mọi lính.

Chiến thuật[ | ]

  • 4 sát thương là một con số rất đáng kể, đặc biệt là với giá 1 mana. Mặc dù Tướng bạn cũng nhận 4 sát thương vào người, nó có thể giúp bạn triệt hạ những đơn vị khó chịu như Shadowdancer, Bloodmoon Priestess, Four Winds Magi, vv...

Thư viện ảnh[ | ]

Draining Wave active
Sẵn sàng
Draining Wave actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement