Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Dunecaster
Dunecaster
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Dervish
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Dunecasterđơn vị lính CrarityCommon của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Dunecaster được triệu hồi từ thanh hành động - Dunecaster cho một lính đồng minh loại Dervish trên sân +2/+2, nếu đơn vị được yểm là Wind Dervish, nó không còn biến mất vào cuối lượt nữa.
    • Hiệu ứng: Dervish Permanence.
    • Hiệu ứng tăng chỉ số có thể bị Dispel, nhưng hiệu ứng duy trì tồn tại thì không.
Chiến thuật[ | ]

  • Không cần quá chú ý về Dunecaster, giá trị của Dunecaster được dùng xong sau khi nó sử dụng Opening Gambit của mình.
  • Dunecaster là một trong những lá bài quan trọng chuyên phối hợp với các bộ bài Vetruvian đi theo chiến thuật dùng Obelysk.

Thư viện ảnh[ | ]

Dunecaster idle
Sẵn sàng
Dunecaster breathing
Đứng tại chỗ
Dunecaster run
Di chuyển
Dunecaster attack
Tấn công
Dunecaster death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Trước patch 0.59: Dunecaster không có phân loại đặc biệt.
  • Patch 0.59: Dunecaster trở thành loại Dervish.
Advertisement