Duelyst Wiki
Advertisement
Screen Shot 2015-09-10 at 5.24.22 PM

Dying Wish Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt khi đơn vị này bị tiêu diệt.

Giới thiệu[ | ]

Dying Wish ( tử nguyện ) là một trong những năng lực có tên của lính trong Duelyst. Các đơn vị có Dying Wish khiến đối phương phải cẩn trọng dè chừng trước khi ra đòn kết liễu, ngay cả khi các chỉ số hay sự hiện diện của chúng trên sân đấu không phải là mối nguy đáng kể.

Mô tả[ | ]

  • Năng lực Dying Wish phát huy khi đơn vị bị tiêu diệt với hiệu ứng giống như mô tả trên thẻ.

Ghi chú[ | ]

  • Năng lực "Dying Wish: Triệu hồi đơn vị X tại ô này" sẽ không được kích hoạt nếu có đơn vị nào khác xuất hiện trên ô đó ngay trước khi Dying Wish phát huy hiệu lực. (Vd: Sử dụng Dark Transformation sẽ ngăn việc triệu hồi đơn vị X do đã có Wraithling từ Dark Transformation đứng trên ô đó). Xem thêm về ưu tiên hiệu lực.
  • Mặc dù trông giống nhau, Rebirth và Dying Wish là 2 năng lực phân biệt, các năng lực có liên quan tới Dying Wish (Vd: Unseven) sẽ không tác động tới các đơn vị có Rebirth và ngược lại.

Chiến thuật chơi[ | ]

  • Do năng lực của mình, một vài đơn vị có Dying Wish được sử dụng với mục đích tự sát hơn là tạo dựng thế trận bằng chỉ số của chúng.
  • Luôn cân nhắc trong việc tiêu diệt đơn vị có Dying Wish.
  • Khi phải đối phó với đơn vị có Dying Wish, cố gắng loại bỏ khả năng đặc biệt của chúng bằng các hiệu ứng biến đổi hoặc Dispel. Tuy nhiên cũng phải chú ý không được phung phí chúng. Có nhiều mối nguy khác cao hơn nhiều so với Dying Wish.
  • Việc hồi sinh lại các đơn vị có Dying Wish sẽ một lần nữa gây ra áp lực lớn cho đối phương.
  • Abyssian có các loại phép tiêu diệt đồng đội đặc hiệu giúp kích hoạt Dying Wish khi cần thiết.
Advertisement