Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Echoing Shriek
EchoingShriek
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Echoing Shriekphép ErarityEpic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Biến mọi đơn vị lính có mana triệu hồi nhỏ hơn 2 thành Wraithling.
    • Wraithling là đơn vị token có chỉ số 1/1.
    • Lượng mana được xét là lượng mana gốc của đơn vị.
Chiến thuật[ | ]

  • Echoing Shriek có thể dễ dàng vô hiệu hóa mọi đơn vị lính cấp thấp của đối phương, đối phó một cách hiệu quả với những đơn vị chiến thuật như Manaforger, những đơn vị có RangedBlast như HeartseekerPyromancer, những đơn vị cấp thấp khó chịu như Young Silithar, Windblade Adept, Snow Chaser, vv...
  • Một combo đơn giản giữa Echoing Shriek và Blistering Skorn có thể ngay lập tức giải quyết mọi đơn vị cấp thấp của đối phương.
  • Sau quá trình biến đổi, những đơn vị bị ảnh hưởng của Echoing Shriek bây giờ có thể trao đổi theo kiểu một đổi một, có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng tiêu diệt một lượng lớn quân lính trên sân, kích hoạt hiệu quả các năng lực Deathwatch.

Thư viện ảnh[ | ]

Echoing Shriek active
Sẵn sàng
Echoing Shriek actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement