Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Egg Morph
EggMorph
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Egg Morphphép RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Biến một đơn vị lính bất kỳ trên sân thành một Chrysalis Egg, Chrysalis Egg đó sẽ nở ra chính loại đơn vị mà bạn yểm phép này.  • Nếu yểm phép này lên một Chrysalis Egg, nó sẽ nở ngay lập tức.

Chiến thuật[ | ]

  • Egg Morph có thể dùng như một loại phép vô hiệu hóa đối phương, và bạn có thể tiêu diệt đơn vị đó một cách dễ dàng khi giờ đối phương chỉ là một đơn vị 0/1 không còn kỹ năng lẫn khả năng phản công.
  • Egg Morph cũng có thể dùng để làm nở trứng ngay tức khắc, trong vài trường hợp có thể mang lại chuyển biến bất ngờ đặc biệt là khi dồn sát thương để tiêu diệt đối thủ.

Thư viện ảnh[ | ]

Egg Morph active
Sẵn sàng
Egg Morph actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.20: Được tạo ra. Egg Morph có độ hiếm ErarityEpic, tốn 3 mana.
  • 0.0.25: Lượng mana cần thiết tăng lên 4, độ hiếm chuyển về RrarityRare.
Advertisement