Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Elkowl
Elkowl
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Elkowlđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]
Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ số của Elkowl không cao so với giá 3 mana, nhưng tổ hợp 2 năng lực mà nó nhận được đôi khi biến nó thành một đơn vị hết sức lợi hại, ví dụ: Celerity + Ranged/Blast, Rush + Ranged/Blast/Celerity, Forcefield + năng lực bất kỳ, Rebirth + năng lực bất kỳ, vv...
  • Có thể dùng Ewkowl trong bộ bài có Tướng là Kara Winterblade, phép Bloodborn Kinetic Surge của Tướng này hỗ trợ thêm chỉ số cho Ewkowl giúp nó cứng cáp hơn và tạo ra nhiều lợi ích hơn từ các năng lực của mình.

Thư viện ảnh[ | ]

Elkowl idle
Sẵn sàng
Elkowl breathing
Đứng tại chỗ
Elkowl run
Di chuyển
Elkowl attack
Tấn công
Elkowl death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement