Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Entropic Decay
EntropicDecay
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Entropic Decayphép Basic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Entropic Decay là một phép tiêu diệt điển hình, chỉ chọn các mục tiêu thực sự đáng sợ của đối phương để dùng nó.
  • Chú ý phạm vi sử dụng hạn chế của Entropic Decay, việc tiếp cận mục tiêu đôi khi sẽ đặt Tướng bạn vào thế nguy hiểm.

Thư viện ảnh[ | ]

Entropic Decay active
Sẵn sàng
Entropic Decay actionbar
Trong thanh hành động

Entropic Decay effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement