Duelyst Wiki
Advertisement






{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ethereal Blades
EtherealBlades
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Ethereal Bladesphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]



  • Ethereal Blades cho Tướng bạn và một lính đồng minh được chỉ định +2 tấn công. Hiệu ứng kéo dài đến hết lượt.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.













































Chiến thuật[ | ]

  • Ethereal Blades giúp bạn đột ngột gây ra được một lượng sát thương mạnh, giúp bạn xử lý các đơn vị mạnh của đối phương.
  • Phối hợp cùng Obscuring Blow, bạn còn có thể gây ra nhiều sát thương hơn nữa. Ethereal Blades phối hợp hiệu quả với mọi đơn vị có Backstab nói chung.
  • Sử dụng lên Tusk Boar rồi nhân đôi chúng lên nhờ Mirror Meld để tăng thêm hiệu quả của Ethereal Blades.

Thư viện ảnh[ | ]

Ethereal Blades active
Sẵn sàng
Ethereal Blades actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement