Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | obelysk [[Category: ]] |

Ethereal Obelysk
EtherealObelysk
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Structure
Token? Không
Độ hiếm Basic
Nhóm Obelysk
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 0
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ethereal Obelyskđơn vị lính Basic của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Summon Dervish: Mỗi khi lượt của bạn bắt đầu, một Dervish 2/2 với Rush sẽ được triệu hồi tại một ô trống ngẫu nhiên kế cận xung quanh Ethereal Obelysk.
Chiến thuật[ | ]

  • Đặt Ethereal Obelysk ở vị trí được bảo vệ, không nên đặt nó ở tuyến sau vì như thế sẽ giới hạn phạm vi hoạt động của các Dervish mà nó tạo ra. Có thể đặt nó ở rìa sân đấu để giảm thiểu tính ngẫu nhiên trong việc tạo ra các Wind Dervish của nó.
  • Ethereal Obelysk không bao giờ có thể tấn công hay di chuyển, vậy nên nó là mục tiêu rất dễ bị tổn thương.
  • Dispel hoặc các năng lực cho hiệu ứng dịch chuyển đều có hiệu quả với Ethereal Obelysk, sau khi bị Dispel thì Ethereal Obelysk sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.

Thư viện ảnh[ | ]

Ethereal Obelysk idle
Sẵn sàng
Ethereal Obelysk breathing
Đứng tại chỗ
Ethereal Obelysk attack
Tấn công
Ethereal Obelysk death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement