Duelyst Wiki
Advertisement
Exhausted

Exhausted Đơn vị này không thể hành động trong lượt này được nữa.

Giới thiệu[ | ]

Exhausted ( Kiệt sức ) là một trạng thái của Duelyst. Nó khiến đơn vị mới được triệu hồi không thể hành động, cũng như ngăn không cho một đơn vị tiếp tục hành động sau khi đã hoàn thành việc tấn công.

Đặc điểm[ | ]

  • Đơn vị mới được triệu hồi sẽ rơi vào trạng thái Exhausted, cho dù theo cách nào. Ngoại trừ các đơn vị có Rush.
  • Đơn vị sau khi hoàn thành việc tấn công sẽ rơi vào trạng thái Exhausted. Các đơn vị có Celerity chỉ rơi vào trạng thái này sau khi hoàn thành hai lượt hành động của mình.
  • Đơn vị tự thoát khỏi trạng thái này vào đầu lượt kế tiếp của chủ sở hữu chúng.
  • Exhausted không ngăn đơn vị phát huy kỹ năng của chúng và cũng không ngăn chúng phản công.
  • Tương tự các trạng thái khác, Exhausted không thể bị Dispel.

Các quân bài liên quan[ | ]

Các lá bài cho/loại bỏ trạng thái Exhausted.
Các lá bài liên quan tới trạng thái Exhausted.

Advertisement