Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Faie Bloodwing
FaieBloodwing
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Faie Bloodwing là Tướng của phe Vanar. Lựa chọn Faie Bloodwing trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Vanar.

Bloodborn Spell[ | ]

 • Warbird: Gây 2 sát thương lên Tướng địch và mọi lính địch đứng chung cột với Tướng địch.

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: There will be a reckoning!
 • Tới Songhai: Frost will quell your feeble flames!
 • Tới Vetruvian: You know nothing of the elements!
 • Tới Abyssian: Your demon gates will freeze!
 • Tới Magmar: Frostbite will tear away your strength!
 • Tới Vanar: This battle will be one sided.
 • Hồi đáp Lyonar: Be careful where you tread, lions.
 • Hồi đáp Songhai: Now we turn the tide.
 • Hồi đáp Vetruvian: We know your every weakness.
 • Hồi đáp Abyssian: You cannot escape us.
 • Hồi đáp Magmar: Our victory is absolute.
 • Hồi đáp Vanar: Cross the ice veil and see the truth.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Faie Bloodwing idle
Sẵn sàng
Faie Bloodwing breathing
Đứng tại chỗ
Faie Bloodwing run
Di chuyển
Faie Bloodwing attack
Tấn công
Faie Bloodwing death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Sở hữu phép Bloodborn Warbird.
Advertisement