Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Gauntlet Chooser [[Category: ]] |

Fatesealer
Fatesealer
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Gauntlet Chooser
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong The Gauntlet
Bộ Không có

Fatesealerđơn vị lính RrarityRare .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ The Gauntlet.

Năng lực[ | ]  • Nếu bạn lựa chọn đơn vị này, lựa chọn kế tiếp của bạn sẽ là các thẻ LrarityLegendary của phe ứng với Tướng bạn chọn.
Chiến thuật[ | ]

  • Fatesealer là một lựa chọn cần được cân nhắc, một mặt chỉ số của nó không quá tốt với giá 4 mana, nhưng với việc các thẻ Legendary được quy về chỉ thuộc phe, các thẻ đưa ra sẽ tập trung hơn và có cơ hội cao bạn sẽ nhận được thẻ tốt, vậy nên lựa chọn Fatesealer hoàn toàn phụ thuộc vào việc phe bạn chơi có thẻ Legendary mà bạn cần không.
  • Nhưng trong trường hợp mà 2 lựa chọn kia đều là lựa chọn tồi, thì Fatesealer có thể được chọn ngay không cần suy nghĩ.

Thư viện ảnh[ | ]

Fatesealer idle
Sẵn sàng
Fatesealer breathing
Đứng tại chỗ
Fatesealer run
Di chuyển
Fatesealer attack
Tấn công
Fatesealer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement