Duelyst Wiki
Advertisement






{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Fenrir Warmaster
FenrirWarmaster
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Fenrir Warmasterđơn vị lính Basic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]



  • Dying Wish: Khi Fenrir Warmaster bị tiêu diệt - Triệu hồi 1 Ghost Wolf tại vị trí mà nó bị tiêu diệt.
    • Ghost Wolf là đơn vị lính token có chỉ số 3/2.
    • Ghost Wolf không thể được triệu hồi nếu có một đơn vị khác chiếm lấy chỗ của Fenrir Warmaster ngay khi nó bị tiêu diệt.









































Chiến thuật[ | ]

  • Có thể coi Fenrir Warmaster như một đơn vị 3/4 cần ít nhất 2 lần tấn công để tiêu diệt. Đơn vị này khá lợi hại với giá 3 mana.
  • Fenrir Warmaster có thể dễ dàng bị xử lý bằng Dispel hoặc hiêu ứng biến hình.

Thư viện ảnh[ | ]

Fenrir Warmaster idle
Sẵn sàng
Fenrir Warmaster breathing
Đứng tại chỗ
Fenrir Warmaster run
Di chuyển
Fenrir Warmaster attack
Tấn công
Fenrir Warmaster death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra. Fenrir Warmaster tốn 5 mana, chỉ số 4/5. Năng lực là Dying Wish: Triệu hồi một Ghost Wolf chỉ số 4/5 tại vị trí mà nó bị tiêu diệt.
  • 0.0.31: Lượng mana cần thiết giảm còn 3. Chỉ số của Fenrir Warmaster và Ghost Wolf giảm còn 3/3.
  • Patch 0.61: Chỉ số của Fenrir Warmaster và Ghost Wolf giảm còn 3/2.
Advertisement