Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | obelysk [[Category: ]] |

Fireblaze Obelysk
FireblazeObelysk
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Structure
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Obelysk
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 0
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Fireblaze Obelyskđơn vị lính RrarityRare của phe Vetruvian.

Năng lực[ | ]  • Summon Dervish: Mỗi khi lượt của bạn bắt đầu, một Dervish 2/2 với Rush sẽ được triệu hồi tại một ô trống ngẫu nhiên kế cận xung quanh Fireblaze Obelysk.


  • Aura: Chừng nào Fireblaze Obelysk còn tồn tại trên sân - Mọi đơn vị chủng Dervish được +1 tấn công.
    • Hiệu ứng: Fireblaze Rage.

Chiến thuật[ | ]

  • Đặt Fireblaze Obelysk ở vị trí được bảo vệ, không nên đặt nó ở tuyến sau vì như thế sẽ giới hạn phạm vi hoạt động của các Dervish mà nó tạo ra. Có thể đặt nó ở rìa sân đấu để giảm thiểu tính ngẫu nhiên trong việc tạo ra các Wind Dervish của nó.
  • Fireblaze Obelysk không bao giờ có thể tấn công hay di chuyển, vậy nên nó là mục tiêu rất dễ bị tổn thương.
  • Dispel rất có hiệu quả với Fireblaze Obelysk, sau khi bị Dispel thì Fireblaze Obelysk sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Hiệu ứng dịch chuyển cũng là một giải pháp, nhưng nó không ngăn được năng lực Aura của Fireblaze Obelysk tiếp tục hoạt động.
  • Fireblaze Obelysk có thể tăng khả năng dồn sát thương của Vetruvian lên gấp rưỡi nhờ vào Aura của mình. Với Fireblaze Obelysk trên sân những đòn tấn công chớp nhoáng bằng Stars' Fury hay Whisper of the Sands sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Thư viện ảnh[ | ]

Fireblaze Obelysk idle
Sẵn sàng
Fireblaze Obelysk breathing
Đứng tại chỗ
Fireblaze Obelysk attack
Tấn công
Fireblaze Obelysk death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement