Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Fireblazer
Fireblazer
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 5
Máu 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Fireblazerđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Provoke: Fireblazer ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Fireblazer trước.
Chiến thuật[ | ]

  • Mặc dù có lượng máu thấp hơn mặt bằng chung của các đơn vị có Provoke, Fireblazer có sức tấn công đáng kể, đơn vị này sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho đối phương nếu chúng nỗ lực tiêu diệt nó.

Thư viện ảnh[ | ]

Fireblazer idle
Sẵn sàng
Fireblazer breathing
Đứng tại chỗ
Fireblazer run
Di chuyển
Fireblazer attack
Tấn công
Fireblazer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.22: Được tạo ra'.
Advertisement