Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

First Sword of Akrane
FirstSwordofAkrane
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 6
Tấn công 7
Máu 7
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

First Sword of Akraneđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Aura: Chừng nào First Sword of Akrane còn tồn tại trên sân - Mọi lính đồng minh còn lại trên sân được +1 tấn công.
    • Hiệu ứng: Might of Akrane.
    • Năng lực của First Sword of Akrane không tác động lên chính nó, nhưng vẫn tác động lên các First Sword of Akrane khác.

Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của First Sword of Akrane hỗ trợ mạnh cho lính của bạn, và đặc biệt hiệu quả trong các chiến thuật tràn ngập sân đấu.
  • Mặc dù có năng lực của một đơn vị chiến thuật, First Sword of Akrane có chỉ số rất tốt và có thể được triệu hồi tại tuyến đầu.

Thư viện ảnh[ | ]

First Sword of Akrane idle
Sẵn sàng
First Sword of Akrane breathing
Đứng tại chỗ
First Sword of Akrane run
Di chuyển
First Sword of Akrane attack
Tấn công
First Sword of Akrane death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.27: Được tạo ra. First Sword of Akrane có chỉ số 7/5.
  • Patch 0.61: Chỉ số tăng lên 7/7.
Advertisement