Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Flash Reincarnation
FlashReincarnation
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Flash Reincarnationphép RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ] • Sau khi dùng Flash Reincarnation, nếu thẻ kế tiếp mà bạn sử dụng là một thẻ lính, đơn vị đó sẽ được giảm 2 mana cần thiết để triệu hồi, nhưng sau khi được triệu hồi thì nhận 2 sát thương.
  • Hiệu ứng: Mana Shift.
  • Cho dù sát thương gây ra có tiêu diệt đơn vị được triệu hồi đi chăng nữa, chúng vẫn có thể kích hoạt năng lực Opening Gambit của mình. Cũng như kích hoạt các năng lực Reaction khác phản ứng với việc triệu hồi.
  • Điều kiện kích hoạt của Flash Reincarnation có nghĩa là nếu bạn sử dụng phép này, và sau đó sử dụng bất kỳ thẻ nào khác không phải là thẻ lính, thì hiệu ứng của Flash Reincarnation sẽ không được kích hoạt. Flash Reincarnation và thẻ lính phải được dùng liên tiếp nhau để đơn vị lính nhận được hiệu ứng.
  • Sát thương mà đơn vị lính phải nhận sẽ được tính là do Tướng bạn gây ra, không phải tính cho Flash Reincarnation.

Chiến thuật[ | ]

 • Sử dụng Flash Reincarnation để nhanh chóng triệu hồi các đơn vị mạnh tốn nhiều mana vào đầu trận, khi mà đối phương không có đủ tiềm lực để tiêu diệt chúng.
 • Flash Reincarnation phối hợp tốt nhất đối với các đơn vị có Forcefield, vì lá chắn sẽ ngay lập tức hấp thu sát thương của Flash Reincarnation, khiến đơn vị được triệu hồi không bị một chút tổn hại nào.
  • Flash Reincarnation cũng hoạt động khá tốt với các đơn vị có Grow vì lượng sát thương mà chúng nhận sẽ nhanh chóng bị xóa mờ nhờ vào năng lực này.
 • Flash Reincarnation rất hiệu quả khi triệu hồi các đơn vị cấp cao khi mà lượng sát thương gây ra đối với các đơn vị đó thường không đáng kể.
 • Flash Reincarnation có thể dùng combo với các thẻ có năng lực Reaction liên quan tới việc nhận sát thương, tiêu biểu nhất là dùng Flash Reincarnation để triệu hồi Earth Sister Taygete để phát huy sức mạnh của cô ngay lập tức. Flash Reincarnation cũng góp phần gia tăng sát thương cho Twin Fang.
 • Đơn vị được triệu hồi từ Flash Reincarnation có thể nhanh chóng trở thành mục tiêu thuận lợi để yểm phép Amplification.
 • Hãy cẩn trọng khi dùng Flash Reincarnation vì combo này tốn khá nhiều thẻ, và đơn vị bị thương khi mới được triệu hồi có thể khiến đối phương dễ dàng hơn trong việc tiêu diệt chúng.
 • Vì 2 sát thương của Flash Reincarnation được tính là của Tướng, nó tạo ra những tác dụng thú vị:
  • Quartermaster Gauj sẽ không bị tiêu diệt bởi sát thương của Flash Reincarnation, vì nó kháng sát thương gây ra từ Tướng.
  • Thunderclap sẽ triệu hồi một bản sao của đơn vị vừa được triệu hồi nếu nó bị tiêu diệt bởi 2 sát thương của Flash Reincarnation, vì Thunderclap kích hoạt khi Tướng bạn tiêu diệt lính, bất kể của phe nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Flash Reincarnation active
Sẵn sàng
Flash Reincarnation actionbar
Trong thanh hành động

Flash Reincarnation effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • Patch 0.1: Được tạo ra. Flash Reincarnation có độ hiếm Basic. Năng lực là: "Đơn vị kế tiếp mà bạn triệu hồi tốn ít hơn 2 mana."
 • Patch 0.14: Được làm lại. Năng lực là: "Đơn vị kế tiếp mà bạn triệu hồi từ thanh hành động tốn ít hơn 2 mana và nhận 2 sát thương khi được triệu hồi. Hiệu ứng duy trì tới cuối lượt."
 • Patch 0.16: Độ hiếm tăng thành CrarityCommon.
 • Patch 0.33: Độ hiếm tăng thành RrarityRare.
 • Patch 1.83: Hiệu ứng của Flash Reincarnation giờ chỉ áp dụng cho lính nếu chúng được triệu hồi ngay sau khi Flash Reincarnation được sử dụng.
Advertisement