Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Fog
Fog(trước1.71)
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 3
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Không được dùng nữa
Bộ Core Set

Fogđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

  • Thẻ này không còn được sử dụng nữa.

Năng lực[ | ]

Fog không có năng lực nào.

Chiến thuật[ | ]

Fog không có lưu ý chiến thuật nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Fog idle
Sẵn sàng
Fog breathing
Đứng tại chỗ
Fog run
Di chuyển
Fog attack
Tấn công
Fog death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement