Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Gauntlet Chooser [[Category: ]] |

Fortuneshaper
Fortuneshaper
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Gauntlet Chooser
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong The Gauntlet
Bộ Không có

Fortuneshaperđơn vị lính RrarityRare .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ The Gauntlet.

Năng lực[ | ]  • Nếu bạn lựa chọn đơn vị này, lựa chọn kế tiếp của bạn sẽ là các thẻ ErarityEpic.
Chiến thuật[ | ]

  • Fortuneshaper có thể được cân nhắc nếu bạn cảm thấy thiếu thẻ mạnh, hoặc đơn giản là hai lựa chọn còn lại không quá mạnh.

Thư viện ảnh[ | ]

Fortuneshaper idle
Sẵn sàng
Fortuneshaper breathing
Đứng tại chỗ
Fortuneshaper run
Di chuyển
Fortuneshaper attack
Tấn công
Fortuneshaper death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement