Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Fractal Replication
FractalReplication
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Fractal Replicationphép ErarityEpic của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Triệu hồi 2 bản sao của đơn vị được yểm phép này tại 2 ô trống xung quanh đơn vị đó. Vị trí triệu hồi lần lượt do bạn chỉ định.

Chiến thuật[ | ]

  • Việc nhân 3 một đơn vị là vô cùng khủng khiếp, nhất là nếu đơn vị được chọn nhân bản là đơn vị cấp cao hoặc các đơn vị chiến thuật quan trọng. Fractal Replication hoàn toàn xứng đáng với giá 6 mana của mình.
  • Vì Fractal Replicatoin triệu hồi bản sao, các đơn vị mới có nguyên vẹn các hiệu ứng mà chúng mang trong người, tăng mạnh áp lực mà chúng gây ra cho đối phương.
  • Có thể dùng Fractal Replication lên các đơn vị Chrysalis Egg, các quả trứng này sẽ nở cùng lúc.
  • Ghi nhớ là các bản sao mà Fractal Replication triệu hồi ra không thể hoạt động ngay nếu không có Rush.
  • Nếu cần thiết có thể dùng Flash Reincarnation để giảm lượng mana triệu hồi các đơn vị cấp cao rồi dùng Fractal Replication nhân bản chúng ngay trong lượt.

Thư viện ảnh[ | ]

Fractal Replication active
Sẵn sàng
Fractal Replication actionbar
Trong thanh hành động

Fractal Replication effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement