Duelyst Wiki
Advertisement
18 PlayerGuide

Frenzy Đồng thời tấn công tất cả kẻ địch xung quanh.

Giới thiệu[ | ]

Frenzy ( cuồng nộ ) là một trong những năng lực có tên của lính trong Duelyst. Các đơn vị có Frenzy có khả năng tàn phá khủng khiếp nếu có vị trí tấn công tốt, cũng như khiến đối phương dè chừng trong việc xếp đặt đội hình.

Mô tả[ | ]

 • Khi tấn công lên mục tiêu tầm cận chiến, mọi kẻ địch xung quanh đơn vị đồng thời nhận sát thương.
 • Đơn vị có Frenzy sẽ chỉ bị phản công bởi mục tiêu mà nó được chỉ định để tấn công, cho dù các những kẻ địch khác cùng nhận sát thương.
 • Đơn vị có Frenzy khi phản công thì sẽ chỉ gây sát thương cho đơn vị tấn công nó. Các đơn vị đối phương khác đứng cạnh sẽ không nhận sát thương.
 • Các năng lực kích hoạt khi gây sát thương sẽ kích hoạt ứng với mỗi đơn vị nhận đòn tấn công:
  • Ví dụ một Sojourner có Frenzy tấn công gây sát thương lên 3 mục tiêu thì sẽ rút 3 thẻ.
 • Nếu một đơn vị vừa có Blast vừa có Frenzy tấn công:
  • Mục tiêu nằm ngay trước mặt đơn vị (tầm cận chiến) theo đường thẳng: Kích hoạt đồng thời Frenzy và Blast theo hướng mà mục tiêu đang đứng.
  • Mục tiêu nằm ở góc chéo đơn vị: Chỉ kích hoạt Frenzy.
  • Mục tiêu nằm ở trước mặt đơn vị theo đường thẳng, nhưng không phải ở tầm cận chiến: Chỉ kích hoạt Blast.

Chiến thuật[ | ]

 • Hầu hết các đơn vị có Frenzy ngay khi xuất hiện trên sân sẽ lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu của đối phương, do đó nếu không có khả năng tấn công nhanh thì hãy bảo vệ đơn vị đó một cách cẩn thận.
 • Ngược lại việc thấy các đơn vị có Frenzy có thể khiến kẻ địch nhanh chóng phân tán đội hình, hoặc rút lui an toàn. Vì thế hãy đảm bảo bạn có thể tạo cơ hội cho các đơn vị này tấn công hiệu quả nhất có thể.
 • Khi tấn công bằng đơn vị có Frenzy, hãy tấn công đơn vị đối phương có chỉ số tấn công thấp nhất hoặc đang chịu ảnh hưởng của phép Dampening Wave, các đơn vị Structure cũng là mục tiêu thuận lợi để tấn công.
 • Hãy cẩn thận khi dùng các đơn vị Frenzy vì bạn có thể vô tình kích hoạt DeathwatchDying Wish của đối phương.
Advertisement