Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Frigid Corona
FrigidCorona
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Frigid Coronaphép CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Stun một đơn vị lính địch hoặc Tướng địch, sau đó rút 1 thẻ lên thanh hành động.

    - Mục tiêu: Kẻ địch bất kỳ.


Chiến thuật[ | ]

  • Frigid Corona giúp tạm hoãn sự phá hoại của một đơn vị lính nguy hiểm trên sân, ngoài ra vì Frigid Corona tự tái chế chính nó, bạn có thể dùng nó mà không sợ lo ngại mất lợi thế.
  • Frigid Corona có thể dùng lên Tướng địch khiến chúng không thể tiến lên hoặc rút chạy, tạo điều kiện cho bạn tạo thế trận.

Thư viện ảnh[ | ]

Frigid Corona active
Sẵn sàng
Frigid Corona actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement