Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Frostburn
Frostburn
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Frostburnphép RrarityRare của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Gây 3 sát thương lên mọi lính địch trên sân.
Chiến thuật[ | ]

  • Mặc dù tốn khá nhiều mana, Frostburn là một phép gây sát thương diện rộng cực mạnh, có thể giúp bạn dễ dàng lấy lại thế trận.

Thư viện ảnh[ | ]

Frostburn active
Sẵn sàng
Frostburn actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement