Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Frostfire
Frostfire
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Frostfirephép Basic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Cho một đơn vị lính đồng minh +3 tấn công. Nếu đơn vị được yểm là Vespyr, đơn vị đó còn được +3 máu.
    • Hiệu ứng: Frozen Resolve.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Frostfire có thể tăng sức mạnh đột biến cho các đơn vị Vespyr đồng minh, gây ra áp lực lớn.
  • Frostfire mặc dù không tăng thêm chỉ số máu cho các đơn vị không phải Vespyr, nhưng cho các đơn vị này chỉ số tấn công đủ cao để tiêu diệt đơn vị mạnh của đối phương hoặc gây một lượng lớn sát thương lên Tướng.

Thư viện ảnh[ | ]

Frostfire active
Sẵn sàng
Frostfire actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement