Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Gauntlet Chooser [[Category: ]] |

Futureshaker
Futureshaker
Thuộc tính
Phe
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Gauntlet Chooser
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong The Gauntlet
Bộ Không có

Futureshakerđơn vị lính RrarityRare .

  • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ The Gauntlet.

Năng lực[ | ]  • Nếu bạn lựa chọn đơn vị này, lựa chọn kế tiếp của bạn sẽ là các thẻ LrarityLegendary của phe Trung lập.
Chiến thuật[ | ]

  • Futureshaker có thể được cân nhắc nếu bạn cảm thấy thiếu thẻ mạnh, hoặc đơn giản là hai lựa chọn còn lại không quá mạnh. Chỉ số của nó cũng không phải quá tồi.

Thư viện ảnh[ | ]

Futureshaker idle
Sẵn sàng
Futureshaker breathing
Đứng tại chỗ
Futureshaker run
Di chuyển
Futureshaker attack
Tấn công
Futureshaker death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement