Duelyst Wiki
Advertisement
Fortuneshaper

Gauntlet Chooser (người lựa chọn trong Gauntlet) là nhóm lính của Duelyst. Chúng là các đơn vị có khả năng tác động đến các thẻ mà bạn lựa chọn trong chế độ chơi này.

Mô típ[ | ]

Các đơn vị Gauntlet Chooser rải rác về chỉ số, nhưng chúng đều có độ hiếm RrarityRare. Năng lực chung của chúng là nếu người chơi lựa chọn chúng, lượt kế tiếp họ sẽ được lựa chọn 3 thẻ ứng với mô tả của đơn vị Gauntlet Chooser mà họ vừa chọn.

DUELYST
[ Hiện ]
Phe LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập Token
Thẻ
Tên gọiẢnhTấn côngMáuManaKhungMô tảThẻ cầu vồng
Loại thẻ TướngLínhPhépTrang bị
Độ hiếm BasicCrarityCommonRrarityRareErarityEpicLrarityLegendary
Tộc LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập
Năng lực
Năng lực có tên AirdropBackstabBlastBlood SurgeBondCelerityDeathwatchDying WishFlyingForcefieldFrenzyGrowInfiltrateOpening GambitProvokeRangedRebirthRushSummon DervishWallZeal
Năng lực không tên AuraReactionTurn InitiativeTurnwatch
Hiệu ứng Cung cấpCường hóaChuyển hóaSát thươngPhòng vệTiêu diệtXóa phépRút thẻTiếp nhậnKiến tạoHồi phụcTriệu hồiDịch chuyểnBiến đổi
Trạng thái StunExhaustedDispel
Nhóm thẻ Alternative Bloodborn SpellAspectBloodborn ChangerBossD3cGauntlet ChooserGrandmasterLessonMechaz0rObelyskPrisonerSealSeven SistersSilitharSpirit WolfSwornUltimate SpellVoidWish
Ô Ô manaÔ Shadow Creep
Advertisement