Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Bloodborn Changer [[Category: ]] |

Geomancer
Geomancer
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Bloodborn Changer
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 5
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Geomancerđơn vị lính RrarityRare của phe Songhai.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Thường bạn nên triệu hồi Geomancer tại thời điểm gần cuối trận, trước khi bước vào giai đoạn mà phép Bloodborn có thể được dùng liên tục vào mỗi lượt.

Thư viện ảnh[ | ]

Geomancer idle
Sẵn sàng
Geomancer breathing
Đứng tại chỗ
Geomancer run
Di chuyển
Geomancer attack
Tấn công
Geomancer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement