Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ghost Lynx
GhostLynx
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ghost Lynxđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Ghost Lynx được triệu hồi từ thanh hành động - Dịch chuyển 1 đơn vị lính ngẫu nhiên đừng gần nó tới một ô trống ngẫu nhiên trên sân.


Chiến thuật[ | ]

  • Ghost Lynx không chỉ ngẫu nhiên về mục tiêu mà còn ngẫu nhiên về cả đích đến, chỉ nên triệu hồi nó tại vị trí mà xung quanh chỉ có đúng một đơn vị kẻ địch mà bạn muốn dịch chuyển, như thế sẽ đảm bảo mục tiêu bị ảnh hưởng là mục tiêu mà bạn mong muốn.
    • Vì lý do trên, chỉ nên dùng Tướng làm bàn đạp triệu hồi Ghost Lynx, tránh việc Ghost Lynx ngẫu nhiên đưa đơn vị đồng minh đi mất.
  • Tương tự, nếu bạn muốn triệu hồi một đơn vị đồng minh tại nơi an toàn nhưng không đủ tầm với, có thể thả Ghost Lynx cạnh nơi mà đơn vị mới được triệu hồi và hy vọng năng lực của Ghost Lynx sẽ đưa đơn vị đó ra xa.

Thư viện ảnh[ | ]

Ghost Lynx idle
Sẵn sàng
Ghost Lynx breathing
Đứng tại chỗ
Ghost Lynx run
Di chuyển
Ghost Lynx attack
Tấn công
Ghost Lynx death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.49: Được tạo ra.
Advertisement