Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ghoulie
Ghoulie
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Ghoulieđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Ghoulie được coi như thuộc về mọi tộc của Duelyst.
    • Vì đây là một năng lực, khi Ghoulie bị Dispel nó sẽ không còn thuộc bất kỳ tộc nào nữa.
    • Danh sách các tộc mà Ghoulie đại diện.

Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Ghoulie cho phép nó trở thành một đơn vị có thể kích hoạt bất kỳ năng lực Bond của bất kỳ tộc nào.
  • Chỉ số của Ghoulie cũng khá tốt với giá 3 mana, nếu bạn thiếu lựa chọn thẻ ở mức mana này, bạn có thể đưa Ghoulie vào như là một sự thay thế.

Thư viện ảnh[ | ]

Ghoulie idle
Sẵn sàng
Ghoulie breathing
Đứng tại chỗ
Ghoulie run
Di chuyển
Ghoulie attack
Tấn công
Ghoulie death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement