Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Gloomchaser
Gloomchaser
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Gloomchaserđơn vị lính Basic của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]


Chiến thuật[ | ]

  • Khả năng của Gloomchaser cho bạn lợi thế về số lượng lính sẵn sàng làm vật hy sinh.

Thư viện ảnh[ | ]

Gloomchaser idle
Sẵn sàng
Gloomchaser breathing
Đứng tại chỗ
Gloomchaser run
Di chuyển
Gloomchaser attack
Tấn công
Gloomchaser death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Gloomchaser có chỉ số 2/3, năng lực là Dying Wish: Tạo ra 1 ô Shadow Creep tại ô mà nó đứng.
  • 0.0.10: Được làm lại. Chỉ số giảm về 2/2, năng lực là Opening Gambit: Triệu hồi một Wraithling tại 1 ô trống ngẫu nhiên xung quanh nó.
Advertisement