Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Gnasher
Gnasher
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Gnasherđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Dying Wish: Khi Gnasher bị tiêu diệt - Gây 3 sát thương lên mọi lính địch và Tướng địch xung quanh.
Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ số của Gnasher không quá cao, nhưng năng lực của nó Tương đối khó chịu, cố gắng cho lính và Tướng của bạn đứng xa khỏi nó và chủ động tiêu diệt nó để nó không chọn được thời điểm bị tiêu diệt tốt nhất.
  • Chỉ nên tiêu diệt Gnasher bằng các đơn vị cấp thấp để hai bên cùng chết, như vậy năng lực của Gnasher không mang lại thêm được gì cho đối phương.
  • Gnasher phối hợp được với các thẻ tự sát của Abyssian: Ritual Banishing, Darkfire Sacrifice và đặc biệt là Consuming Rebirth.

Thư viện ảnh[ | ]

Gnasher idle
Sẵn sàng
Gnasher breathing
Đứng tại chỗ
Gnasher run
Di chuyển
Gnasher attack
Tấn công
Gnasher death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement