Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Golem Metallurgist
GolemMetallurgist
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Golem Metallurgistđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Aura: Chừng nào Golem Metallurgist còn tồn tại trên sân - Đơn vị thuộc loại Golem đầu tiên mà bạn triệu hồi vào mỗi lượt sẽ có lượng mana cần thiết giảm đi 1.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.
    • Sau khi triệu hồi xong đơn vị Golem đầu tiên, lượng mana cần thiết để triệu hồi của các đơn vị Golem khác trong thanh hành động sẽ trở về như ban đầu.
    • Các Golem Metallurgist cho hiệu ứng cộng dồn với nhau, và tất cả chúng đồng thời tác dụng lên đơn vị Golem đầu tiên mà bạn triệu hồi.

Chiến thuật[ | ]

  • Không chỉ có chỉ số ngang với một đơn vị 2 mana thông thường, Golem Metallurgist còn mang năng lực chiến thuật mạnh biến nó thành một trong hai đơn vị chủ chốt của chiến thuật dùng Golem, hãy bảo vệ nó ở nơi an toàn.

Thư viện ảnh[ | ]

Golem Metallurgist idle
Sẵn sàng
Golem Metallurgist breathing
Đứng tại chỗ
Golem Metallurgist run
Di chuyển
Golem Metallurgist attack
Tấn công
Golem Metallurgist death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Năng lực của Golem Metallurgist là Aura: Giảm mana cần thiết để triệu hồi các đơn vị Golem đi 1.
  • Patch 0.61: Năng lực của Golem Metallurgist giờ chỉ tác động lên đơn vị Golem đầu tiên mà bạn triệu hồi trong mỗi lượt.
Advertisement