Duelyst Wiki
Advertisement






{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Grailmaster
Grailmaster
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 7
Tấn công 6
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Grailmasterđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]



  • Reaction: Mỗi khi bạn triệu hồi lính lên sân đấu, Grailmaster nhận được một trong các năng lực có tên ngẫu nhiên của các đơn vị trung lập.
    • Danh sách các năng lực mà Grailmaster có thể có được:
    • Năng lực mà Grailmaster nhận được sẽ không trùng nhau cho tới khi nó nhận được tất cả các năng lực có thể.




























Chiến thuật[ | ]

  • Grailmaster có chỉ số không quá cao và là một đơn vị cần thời gian để phát huy được công dụng, chỉ nên sử dụng nó khi bạn có thể đảm bảo sự an toàn cho nó.
  • Bổ sung chỉ số cho Grailmaster để tận dụng các năng lực của nó một cách hiệu quả hơn.
  • Tiêu diệt hoặc Dispel Grailmaster thật nhanh trước khi nó kịp trở nên quá mạnh.
  • Grailmaster có thể phối hợp với các phe có khả năng triệu hồi mạnh như Abyssian (khả năng triệu hồi các Wraithling) hay Vanar (khả năng triệu hồi các đơn vị Wall). Một số đơn vị khác như Prismatic Illusionist cũng giúp Grailmaster nhanh chóng nhận các năng lực quan trọng.

Thư viện ảnh[ | ]

Grailmaster idle
Sẵn sàng
Grailmaster breathing
Đứng tại chỗ
Grailmaster run
Di chuyển
Grailmaster attack
Tấn công
Grailmaster death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 0.53: Được tạo ra.
Advertisement