Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Grandmaster [[Category: ]] |

Grandmaster Embla
GrandmasterEmbla
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Grandmaster
Chỉ số
Mana 8
Tấn công 5
Máu 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Grandmaster Emblađơn vị lính LrarityLegendary của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Grandmaster Embla được triệu hồi từ thanh hành động - Triệu hồi 1 đơn vị Wall ngẫu nhiên tại mỗi ô trống xung quanh Tướng địch.


Chiến thuật[ | ]

  • Grandmaster Embla ngay lập tức bọc kín Tướng địch bằng những đơn vị Wall, mà khả năng rất cao là sẽ có Gravity Well, giúp kìm hãm Tướng địch rất tốt, hoặc Blazing Spines, đe dọa tới sinh mạng của chúng.
  • Các Bonechill Barrier được tạo ra sẽ kích hoạt năng lực của Glacial Elemental.
  • Phối hợp với phép Bloodborn Kinetic Surge để khiến bức tường bao này cứng cáp hơn nữa.
  • Sức mạnh của bức tường bao này đạt tới định điểm nếu trong lượt sau bạn sử dụng Winter's Wake, combo này sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ cho Tướng địch.
  • Hãy cẩn thận với MagmarVetruvian, vì hai phe này có trang bị (Iridium Scale) hoặc lính (Zephyr) cho khả năng Frenzy, cho phép Tướng quét sạch một lần mọi đơn vị Wall mà bạn đã tạo ra.

Thư viện ảnh[ | ]

Grandmaster Embla idle
Sẵn sàng
Grandmaster Embla breathing
Đứng tại chỗ
Grandmaster Embla run
Di chuyển
Grandmaster Embla attack
Tấn công
Grandmaster Embla death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement