Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Bloodborn Changer Grandmaster |

Grandmaster Variax
GrandmasterVariax
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Bloodborn Changer Grandmaster
Chỉ số
Mana 8
Tấn công 8
Máu 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Grandmaster Variaxđơn vị lính LrarityLegendary của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]
Chiến thuật[ | ]

  • Chỉ số của Variax tương đối cao, nhưng năng lực Opening Gambit khiến nó trở thành một đơn vị hết sức tuyệt vời. Một khi Variax xuất hiện, kẻ địch sẽ muốn dứt điểm bạn nhanh nhất có thể, nếu không chúng sẽ nhanh chóng bị áp đảo bởi sức mạnh của những phép Bloodborn mới.
  • Tốc độ triệu hồi Variax có thể được đẩy lên rất nhanh nhờ vào Darkfire SacrificeArcane Devourer.
  • Về chiến thuật dùng phép Bloodborn xin xem bài viết tương ứng về chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Grandmaster Variax idle
Sẵn sàng
Grandmaster Variax breathing
Đứng tại chỗ
Grandmaster Variax run
Di chuyển
Grandmaster Variax attack
Tấn công
Grandmaster Variax death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.78: Được tạo ra. Grandmaster Variax có chỉ số 7/7, tốn 7 mana để triệu hồi.
  • Patch 1.80: Chỉ số tăng lên 8/8, lượng mana cần để triệu hồi tăng lên 8.
Advertisement