Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Grandmaster [[Category: ]] |

Grandmaster Zendo
GrandmasterZendo
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Nhóm Grandmaster
Chỉ số
Mana 6
Tấn công 4
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Grandmaster Zendođơn vị lính LrarityLegendary của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Aura: Chừng nào Grandmaster Zendo còn tồn tại trên sân - Khiến Tướng địch di chuyển và hành động như thể hắn là một Battle Pet.


Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Grandmaster Zendo rất quái dị. Nó khiến Tướng địch hoàn toàn mất kiểm soát và có thể tự đâm đầu vào chỗ chết.
  • Bằng Grandmaster Zendo, bạn có thể dụ Tướng địch đi ra khỏi vùng được bảo vệ, thậm chí là bắt chúng phải tấn công vào các đơn vị cực mạnh đang chờ sẵn. Năng lực của Grandmaster Zendo là năng lực hoạt động nhanh, đối phương không có bất kỳ cơ hội nào để phản ứng với nó.
  • Grandmaster Zendo có thể phá hoại các chiến thuật mà Tướng địch cố bảo vệ chúng bằng cách chắn đường hoặc bằng Provoke.
  • Grandmaster Zendo sẽ ngăn không cho Tướng địch rút chạy, phá hoại các cố gắng sắp xếp đội hình của quân địch, góp phần giúp bạn kiểm soát thế trận. Bạn có thể để Grandmaster Zendo ở vị trí gần để ép Tướng địch tấn công nó. Hoặc ở vị trí xa để không ngừng kéo Tướng địch vào phần sân mà bạn kiểm soát.
  • Bất chấp việc Grandmaster Zendo có năng lực hoạt động nhanh, hãy vô hiệu hóa nó hết sức có thể.

Thư viện ảnh[ | ]

Grandmaster Zendo idle
Sẵn sàng
Grandmaster Zendo breathing
Đứng tại chỗ
Grandmaster Zendo run
Di chuyển
Grandmaster Zendo attack
Tấn công
Grandmaster Zendo death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Artwork[ | ]

Grandmaster Zendo artwork
Advertisement