Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Grasp of Agony
GraspofAgony
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Grasp of Agonyphép CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ] • Yểm vào một lính địch, nếu nó bị tiêu diệt, nó gây 3 sát thương lên mọi lính địch và Tướng địch xung quanh nó.
  • Hiệu ứng: Curse of Agony.
  • "Kẻ địch" ở đây là kẻ địch của bạn, không phải "kẻ địch" của đơn vị bị yểm.
Chiến thuật[ | ]

 • Sử dụng Grasp of Agony lên đơn vị có nhiều đơn vị đối phương đứng quanh nó nhất để gây được nhiều sát thương nhất. Tốt nhất là đảm bảo bạn tiêu diệt đơn vị đó ngay trong lượt.
 • Sử dụng Grasp of Agony có thể cùng lúc tiêu diệt nhiều đơn vị đối phương, đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với bầy đàn Wraithling và với các đơn vị Wall vốn luôn kết chùm với nhau.
 • Grasp of Agony tương tác thú vị với các đơn vị có năng lực Reaction liên quan tới việc gây sát thương vì khi đơn vị đó chết, sát thương mà Grasp of Agony gây ra được tính là do đơn vị đó gây ra. Ví dụ như khi một Sojourner bị yểm Curse of Agony bị tiêu diệt và Curse of Agony gây sát thương lên 3 đơn vị xung quanh, nó sẽ được tính là Sojourner đã gây sát thương lên 3 đơn vị, và ứng với năng lực Reaction của Sojourner, bạn ngay lập tức được rút 3 thẻ lên thanh hành động.

Thư viện ảnh[ | ]

Grasp of Agony active
Sẵn sàng
Grasp of Agony actionbar
Trong thanh hành động

Grasp of Agony effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.1: Được tạo ra. Curse of Agony tốn 0 mana, độ hiếm CrarityCommon, năng lực là: "Yểm lên một đơn vị lính địch, nếu nó bị tiêu diệt, gây sát thương lên Tướng địch bằng với sức tấn công của nó."
 • 0.0.22: Được làm lại. Curse of Agony tốn 1 mana, năng lực là: "Yểm vào một lính địch, nếu nó bị tiêu diệt, nó gây 3 sát thương lên mọi lính địch và Tướng địch xung quanh nó."
 • 0.33.0: Độ hiểm chuyển từ RrarityRare thành CrarityCommon.
Advertisement